16 de mayo de 2013

Formació a docents LEGO ® Education Academy en robòtica educativa, organitzada per la FECC

EscolaCristiana

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) organitza 2 cursos de formació en Robòtica Educativa en col·laboració amb RO-BOTICA, partner certificat oficial de LEGO ® Education ACADEMYlego_edu_figura

Curs 1: Repte de la Ciutat Ecològica, LEGO ® Mindstorms Education

Curs bonificable (13067.01).

L’objectiu d’aquesta activitat formativa és proporcionar metodologies de treball que ajudin el docent a apropar l'alumnat d'ESO a la ciència i tecnologia a través de la robòtica -una àrea en la qual conflueixen altres àrees de coneixement com matemàtiques, física, enginyeria, electrònica, mecànica i informàtica- i aprendre a fer anar la robòtica educativa com a recurs didàctic en d’altres matèries curriculars com a mitjà per millorar el procés d’ensenyament - aprenentatge.

Adreçat a: Professorat d’ESO, coordinadors/es TIC-TAC, monitors d’activitats extraescolars (12-15 persones per curs).

Objectius:

 1. Conèixer la filosofia de treball de la plataforma de robòtica educativa LEGO Mindstorms® NXT.
 2. Aprendre a aplicar la robòtica educativa com a recurs didàctic per millorar la cohesió de la classe.
 3. Conèixer metodologies de treball amb robots educatius que permetin a l’alumnat d’assolir competències bàsiques: comunicativa, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa...
 4. Identificar propostes de treball per facilitar la introducció de la robòtica educativa LEGO Mindstorms ® en el model curricular de l’etapa.
 5. Assolir habilitats de facilitador per dirigir el treball autònom de l’alumnat quan es construeixen projectes amb ajuda de robots educatius.
 6. Aplicar la robòtica educativa com a recurs per aplicar metodologies de treball col·laboratiu.
 7. Aprendre a graduar l’abast dels projectes per proporcionar fluïdesa a les activitats i trobar el balanç entre repte i habilitats.
 8. Analitzar les possibilitats didàctiques de les competicions de robòtica.
 9. Guanyar confiança per traslladar les experiències de la formació a l’aula o taller d’extraescolars.

Formadors:

 • Sra Rocío Lara, LEGO ® Education Academy Teacher Trainer. Responsable de l’Àrea educativa de RO-BOTICA.
 • Sr. Javier Vidal, Responsable del Servei Tècnic de RO-BOTICA.

Calendari:

 • Data: 27, 29 de maig, 3, 5 de juny de 2013
 • Horari: de 15.30 a 19.30h (Darrera sessió: 15.30 a 18.30h)
 • Modalitat: presencial
 • Durada: 15 hores

Inscripció: Les sol·licituds d’inscripció es formalitzen a través del formulari que trobareu a la web de la FECC en l’apartat de Formació. (Si no ho esteu, cal inscriure-us)

 

Curs 2: Narracions digitals augmentades, LEGO ® WeDo – Scratch

Curs bonificable (13066.01)

L’objectiu general d’aquesta activitat formativa és aprendre a treballar amb la plataforma de robòtica educativa LEGO WeDo ® com a recurs didàctic per a la creació de narracions digitals fent ús del programari propi de LEGO ® i del programari Scratch. El treball desenvolupat en el curs es pot aplicar a diverses àrees del currículum: TIC, llengües (català, castellà, anglès), medi natural, social i cultural, matemàtiques, plàstica i música.

Adreçat a: Professorat de cicle mitjà i cicle superior de primària i coordinadors/es TIC-TAC (12-15 persones per curs).

Objectius:

 1. Comprendre la filosofia de treball de la plataforma de robòtica educativa LEGO WeDo®.
 2. Aprendre a programar amb el programari LEGO WeDo ® i amb el programari Scratch.
 3. Analitzar algunes propostes de treball per facilitar la introducció de la proposta de robòtica
  educativa Scratch-WeDo® al model curricular de l’etapa.
 4. Assolir habilitats de facilitador per dirigir el treball autònom de l’alumnat quan es construeixen projectes amb l’ajuda de robots educatius.
 5. Guanyar confiança per traslladar les experiències de la formació a l’aula.

Formadors:

 • Sra Rocío Lara, LEGO ® Education Academy Teacher Trainer. Responsable de l’Àrea educativa de RO-BOTICA.
 • Sr. Frank Sabaté, Mestre de l’Escola Projecte, assessor pedagògic expert en Scratch.
 • Sr. Javier Vidal, Responsable del Servei Tècnic de RO-BOTICA.

Calendari:

 • Data: 28, 30 de maig, 4, 6 de juny de 2013
 • Horari: de 15.30 a 19.30h (Darrera sessió: 15.30 a 18.30h)
 • Modalitat: presencial
 • Durada: 15 hores

Inscripció: Les sol·licituds d’inscripció es formalitzen a través del formulari que trobareu a la web de la FECC en l’apartat de Formació. (Si no ho esteu, cal inscriure-us)


Informació comú pels 2 cursos:

Lloc: A la seu de la FECC del c. dels Àngels, 18, 4t. Barcelona. (Veure mapa)

Important: Per al correcte aprofitament del curs és necessari que cada participant vingui a totes les sessions amb el seu portàtil. Per tal de connectar-lo a la xarxa, el portàtil haurà d'estar configurat per obtenir l'adreça IP de forma automàtica (DHCP).

Preu: L’import de la matrícula de cada curs formatiu és de 175 euros.

Bonificacions: Per a aquestes accións formatives, les escoles que hagin subscrit el Conveni d’Agrupació promogut per la FECC podran gaudir de la bonificació corresponent a càrrec del seu crèdit de formació.

Metodologia LEGO @ Education Academy impartida per RO-BOTICA, partner LEGO Academy certificat:

En la primera part del curs (sessions 1 i 2) el mètode de formació que s’utilitza és el “learning by doing”, de manera que la pràctica va per davant de la teoria. Els participants aprenen, mitjançant diferents accions, com s’han de resoldre els supòsits pràctics als quals s’enfronten. En les sessions 3 i 4 s’introdueix la metodologia d’aprenentatge basat en problemes, projectes i activitats.

En aquestes sessions es reforça el treball col·laboratiu com a metodologia d’aprenentatge, ja que els reptes es treballen per grups en diferents projectes per equip i on cadascun dels participants té un paper específic, i a més es crea de forma conjunta una història d'aula a partir de la combinació dels diferents models creats. Respecte al treball de competències el material del curs permet desenvolupar habilitats i actituds d’anàlisis i síntesi d’informació, desenvolupament de pensament crític, interacció per aprendre, foment de les relacions interpersonals, iniciativa i entusiasme, raonament eficaç i creatiu d'acord a una base de coneixement integrada i flexible, i estimulació del desenvolupament del sentit de col·laboració com a membre d'un equip per arribar a una meta comuna, tot ajudant a reflexionar sobre el paper del professor com facilitador o tutor de l’aprenentatge, més que transmissor de coneixements.

Nota: En el cursos es treballarà amb materials educatius de la firma LEGO ® Education sota els estàndards de formació i certificació d’aprofitament de LEGO ® Education Academy. En qualsevol cas, les metodologies i experiències desenvolupades es poden traslladar a altres sistemes de robòtica educativa.

Cursos homologats i certificats per la LEGO ® Education Academy
LEGO-ACADEMY

8 de mayo de 2013

RO-BOTICA col·labora amb el Col·legi d’Enginyers en la jornada “la robòtica en l'ensenyament”

 
titulo-left

RO-BOTICA  estarà present en la jornada sobre “la  robòtica en l'ensenyamentque el proper dimecres 15 de maig organitza el Col·legi d’Enginyers, EIC, una jornada adreçada a tots aquells mestres, enginyers i professionals que volen fomentar la implantació de la robòtica educativa en escoles, instituts, centres educatius i entitats socials.


Els sistemes robòtics estan destacant com una eina de gran valor afegit en l'àmbit educatiu, ja que introdueix una nova metodologia d'aprenentatge que permet transmetre coneixements de manera més motivant, i desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat, la iniciativa, l’autoestima o la cultura de l'esforç, tot motivant les vocacions tecnològiques.
45544_env_HS_Robotarm_01

Obertura de la jornada:

Jordi Vivancos, Cap de l'Àrea de Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement, Departament d'Ensenyament.

Hi intervindran:

 • Rocío Lara, Responsable de l'Àrea Educativa de RO-BOTICA: Ensenyar robòtica vs Ensenyar amb robots.
 • Mariona Gallart, Responsable del Projecte PIX, Jesuïtes de Sarrià: La robòtica educativa com a eina d'aprenentatge curricular.
 • Enric González, Director de Dynatech 2012: La robòtica com a activitat extraescolar.
 • Toni Moreno, de Robolot: Les competicions de robòtica, una eina formativa.

Moderador: Carles Soler, President de la Fundació educaBOT.

Data, Hora i Lloc de la jornada:

 • Data: dimecres, 15 de maig de 2013
 • Horari: 18:30
 • Lloc: Via Laietana, 39, 5a – Barcelona (veure mapa)

L’assistència és gratuïta, però és necessària la inscripció prèvia, que es pot fer des d’aquest enllaç.

6 de mayo de 2013

RO-BOTICA ®, partner oficial de LEGO ® Education ACADEMY para formación y certificación de profesores.

RO-BOTICA ® ha sido reconocida por LEGO ® Education cómo Certified Academy Partner del programa oficial LEGO ® Education ACADEMY, para la formación de profesores en robótica educativa y CSTEM (Creatividad, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) según las metodologías, sistemas de aprendizaje y producto homologado LEGO ® Education Academy.

LEGO-ACADEMY

PD_pricing Nuestros programas de formación a educadores, maestros y profesores se basan ​​en talleres que son impartidos por profesionales formados y certificados por LEGO ® Education Academy, especializados en la formación práctica combinada con aspectos clave en la optimización de la gestión del aula y la planificación del plan de estudios - todo ello adaptado a sus necesidades específicas de enseñanza -.

 Todos los cursos LEGO ® ACADEMY de RO-BOTICA incluyen:

 • La filosofía de aprendizaje LEGO ® Education.
 • Herramientas para la planificación del curículum efectiva.
 • Experiencia práctica con los productos de LEGO ® Education.
 • Un certificado de aprovechamiento emitido por LEGO ® Education.
 • El acceso a una exclusiva comunidad docente.
 • Una caja de recursos docentes.

Kit-LEGO-Academy-200          PD_benefits

Aprender Haciendo, “Learning by doing

Enfoque práctico para el aprendizaje

Los participantes obtendrán experiencia con recursos LEGO ® Education a través de talleres prácticos. Se realizarán prácticas de facilitación, aprenderán a optimizar el aprovechamiento de cada lección, y a explorar nuevas técnicas de enseñanza en el aula para incluir la creatividad y habilidades para resolver problemas.

Compartir conocimientos

Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus propias experiencias en el aula, y obtener los conocimientos de los facilitadores con experiencia en el uso de un enfoque práctico para el aprendizaje.

Herramientas para la planificación del currículo

Los facilitadores ayudarán a los participantes a aprender cómo aplicar los recursos de LEGO ® Education para alcanzar los objetivos curriculares relevantes. Todos los cursos se pueden adaptar para satisfacer necesidades educativas específicas.

 

29_1897_3

 

Un Sistema para Aprender: 5 F’s y 4 C’s:

PD_theory LEGO ® Education ha creado soluciones para las aulas durante 30 años. Las habilidades y técnicas que el Sistema de LEGO ® de aprendizaje encarna satisface muchas de las necesidades de los estudiantes del siglo 21.
Las Soluciones LEGO Education permiten a los estudiantes ser activos, y buscar soluciones creativas y colaborativas. De esta manera se estimula su instinto de aprender y están motivados para aplicar sus conocimientos en nuevos contextos, lo que significa que se embarcan en un proceso continuo de aprendizaje auto-dirigido y retroalimentado.

1. Conectar

LME_KV Se presenta a los estudiantes un reto o tarea de final abierto para inducirlos a buscar soluciones.

El profesor anima a los estudiantes a hacer preguntas y a explorar ideas en torno a la tarea antes de empezar de forma que la solución propuesta se basa en la iniciativa e intereses de cada alumno. Se despierta su curiosidad y la tarea se vuelve a su alcance en esta fase de conexión. La solución se implementa con el conocimiento existente y con las áreas de interés de los alumnos.

2. Construir

45544_env_MS_RE_02 Cada tarea LEGO implica una actividad de construcción. El aprendizaje activo (learning by doing) implica dos tipos de construcción: cuando los estudiantes construyen artefactos físicos, al mismo tiempo construyen conocimiento en sus mentes, lo cual les permite construir artefactos cada vez mas sofisticados en un ciclo de refuerzo continuo de construcción de conocimiento. Además construyendo con los demás colaborativamente se refuerza este aprendizaje aún más. Las soluciones que creamos conjuntamente son generalmente mejores que las que creamos individualmente.

3. Contemplar

Academy-launch_450x250 Los estudiantes tienen la oportunidad de considerar lo que han aprendido y de hablar y compartir percepciones y conocimientos que han adquirido durante la fase de construcción. En la fase de contemplación se anima a todos los alumnos a realizar preguntas sobre el proceso y sobre el aprendizaje. Las preguntas de facilitación  ayudan al alumno a tomar conciencia del proceso y a explorar nuevas soluciones para el reto inicial.

4. Continuar

LE_Brand_Upper_Primary_33 LE_Brand_Upper_Primary_24 Cada tarea LEGO termina con una nueva tarea que se construye en lo que ya se ha aprendido. Esta fase está diseñada para mantener al alumno en un "estado de flujo". El estado de flujo es un estado óptimo de motivación intrínseca, donde el estudiante se sumerge por completo en lo que está haciendo.

Desarrollo Profesional para Educadores

academy_env_78

Para maestros y profesores de primaria y secundaria, nuestros cursos LEGO ® Academy de RO-BOTICA proporcionan conocimiento del producto en profundidad y la capacidad de ofrecer lecciones adicionales para mejorar el proceso de aprendizaje, en función de sus propias necesidades.

Inscripciones y reservas LEGO ® ACADEMY: info@ro-botica.com

RO-BOTICA ha programado para el transcurso del año distintos cursos LEGO ® ACADEMY con distinto producto LEGO ® Education para distintos niveles educativos y necesidades.

Plazas limitadas.

LE_Academy_Figure_1HY12_HatOn_Diplomat

RO-BOTICA ® is Official LEGO ® Education partner. LEGO ®, the LEGO ® logo, and the Minifigure ® are trademarks and/or copyrights of the LEGO ® Group.
©2013 The LEGO® Group. Used here with special permission.